Antioxidanter

Idrottare kan behöva större mängder vitaminer med antioxidantiva egenskaper för att inaktivera de slaggprodukter som framkallas vid fysisk aktivitet, det vill säga bildning av fria radikaler och fettperoxidation. Normalt förebygger eller begränsar antioxidanter de fria radikalernas effekter genom att avlägsna Read More